ANUNȚ

 

Dată fiind situația generată de decretarea stării de urgența” în România, în baza prevederilor Hotărârii nr. 6 din 09.03.2020, ale Hotărârii nr. 7 din 11.03.2020, adoptate în cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de urgență și ale notei M. E. C. nr. 8699 din 12.03.2020, în scopul prevenirii răspândiriiyvirusului COVID 19

  1. Începând cu data de 17.03.2020, se reduce activitatea directă cu publicul la Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu” Bocșa, până la o data” care va fi comunicata ulterior, în funcție de evoluția situației la nivel național;
  2. Transmiterea solicitărilor din partea persoanelor fizice și juridice și transmiterea răspunsurilor la aceste solicitări se va face prin e-mail la adresa scoalabocsa@yahoo.com;
  3. Pentru situații de urgentă poate fi utilizat numărul de telefon 0260623518, apel care va fi redirecționat către secretara școlii.

Conducerea scolii va fi informata în timp util cu toate aspectele și va asigura soluționarea rapida a solicitărilor formulate ( dacă va fi cazul).

Vă asigurăm pe toți de toată considerația și grija noastră! #totu1vafibine

Director,

Prof. Bârsan Adriana Florina

video

Ultimele anunturi publicate

31
mai
ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PERSONAL NEDIDACTIC ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE LA SCOALA GIMNAZIALA “SIMION BARNUTIU” BOCSA

In temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G.nr.286/2011 –Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, SCOALA GIMNAZIALA “SIMION BARNUTIU” BOCSA […]

Posted in: Anunturi,

Activitati scolare

Ziua Internațională a Francofoniei

Primavara bun venit !

Legenda martisorului

Localizare pe harta